Právna doložka

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach společnosti Dripo s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetových stránkach uvedené, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalším právom dotknutých osôb. Názvy a označenie výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetových stránok spoločnosti (predovšetkým popisy a vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť kopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného zvolenia držiteľa autorských práv.

Zodpovednosť

Spoločnosť Dripo s.r.o. upozorňuje, že informácie zverejnené v internetovom obchode www.metrovy.sk sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predcházajúceho upozornenia. Spoločnosť Dripo s.r.o. môže kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby uvedené na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.